· Nama :

Dr. Rohana binti Johan

· Jawatan :

- Pengarah Hospital Kuala Lumpur

- “Core Team” Bagi Pembentukan Pusat Kuarantin Berisiko Rendah Covid-19 di MAEPS (PKRC10.dan PKRC 2.0)

· No Kod :

- D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :