· Nama :

Prof. Madya Dr. Mohd Farid Ravi bin Abdullah, PhD.
J.M.W., K.M.N., A.I.S.

· Jawatan :

- Rektor, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

· No Kod :

- D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :