· Nama :

Kepten (Kehormat) Ahmad Ramli bin Kardi, PSSTLDM
S.I.S., A.M.N., A.M.P., K.A.T.

· Jawatan :

- Juruiring Tentera, Kepada DYMM Sultan Selangor (1999-Kini)

· No Kod :

- D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :