· Nama :

Brig. Jen. Dr. Haji Mohamed Hatta bin Manis
P.A.T., K.A.T.

· Jawatan :

- Pegawai Memerintah 94 HAT, Kem Terendak

· No Kod :

- D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :