· Nama :

Mejar Jeneral Mohd Anuar bin Mohamad Ali
P.A.T., B.S.K., A.M.N.

· Jawatan :

- Timbalan Ketua Pengarah Perisikan Pertahanan, Markas Tentera Darat

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :