· Nama :

Yang Berbahagia Dato' Mohd Shafiq bin Abdullah
D.I.M.P., D.S.M., A.M.K., B.C.M., K.S.D.

· Jawatan :

- Ketua Setiausaha, Kementerian Kesihatan Malaysia

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :