· Nama :

Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Seri Mohd Zuki bin Ali
P.M.N., P.S.D., S.S.M.Z., D.A. (Sarawak), S.M.W., D.I.M.P., J.S.D., A.M.T., P.P.T., A.S.P.

· Jawatan :

- Ketua Setiausaha Negara

· No Kod :

- S.P.M.S.

· Warta :

Jilid 75 No. 1123 31hb Mac 2022

· Pengurniaan Terdahulu :