· Nama :

Yang Amat Dihormati Tengku Dato' Setia Ramli Alhaj bin Tengku Shahruddin Shah Alhaj
S.S.I.S., D.S.S.A., S.M.S., P.J.K.

· Jawatan :

- Ahli Dewan di-Raja Selangor

- Orang Besar Bergelar

- Ahli, Perbadanan Wakaf Selangor

- Anggota, Perbadanan Putrajaya

- Ahli Pemegang Amanah, Yayasan Raja Tun Uda

- Ahli, Perbadanan Adat Dan Warisan Selangor (PADAT)

· No Kod :

- D.K. II

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :