· Nama :

Yang Berbahagia Datuk Yeoh Seok Hong
D.S.P.N.

· Jawatan :

- Managing Director, YTL Power International Berhad
- Pengarah Eksekutif, YTL Construction
- Pengarah Eksekutif, YTL Land and Development Berhad
- Ahli Lembaga Pemegang Amanah,
YTL Foundation

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 73 No. 276 16 Jan 2020

· Pengurniaan Terdahulu :