· Nama :

Yang Berbahagia Dato' Ir. Hashim Bin Osman
D.I.M.P, S.M.S., D.N.S., P.J.K.

· Jawatan :

- Pengarah, Lembaga Urus Air Selangor (LUAS)

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 73 No. 276 16 Jan 2020

· Pengurniaan Terdahulu :