· Nama :

Yang Berbahagia Mejar Jen. Dato' Badrul Hisham Bin Muhammad
P.S.A.T., D.I.M.P., P.A.T., J.M.N., J.S.M., B.C.N., S.D.K., K.A.T., K.M.N., P.J.M., P.N.B.B.

· Jawatan :

- Asisten Ketua Staf, Markas Tentera Darat

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 73 No. 276 16 Jan 2020

· Pengurniaan Terdahulu :