· Nama :

Yang Berbahagia Laksamana Madya Datuk Abdul Rahman Bin Ayob
P.S.A.T., P.G.D.K., D.P.S.M., P.A.T., J.S.M., K.A.T., K.M.N., P.J.M., P.P.S., P.P.A.

· Jawatan :

- Timbalan Pamglima Tentera Laut, Markas Tentera Laut Diraja Malaysia

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 73 No. 276 16 Jan 2020

· Pengurniaan Terdahulu :