· Nama :

Yang Amat Arif Tuan Haji Mohammad Adib Bin Husain
A.M.N., S.M.S.

· Jawatan :

- Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor
(2016 - 2017)
- Ketua Pendakwa Syarie Wilayah-wilayah Persekutuan (2014 - 2016)
- Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan
- Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor (2009-2014)

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 73 No. 276 16 Jan 2020

· Pengurniaan Terdahulu :