· Nama :

Y.B. Senator Ratnam a/l Muthiah
S.S.A., A.M.N., P.P.N., J.P.

· Jawatan :

Ahli Dewan Negara ( Senator )

· No Kod :

DP 237 - D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 57 No. 2274 2hb Disember 2004

· Pengurniaan Terdahulu :

1974 Persekutuan PPN
1984 Persekutuan AMN
1994 SELANGOR SSA
2000 SELANGOR JP
2003 SELANGOR DPMS