· Nama :

Duli Yang Teramat Mulia Tengku Idris Shah Ibni Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (Raja Muda Selangor)

· Jawatan :

· No Kod :

- D.K.

· Warta :

Jilid 26 No. 234 7hb Jun 1973

· Pengurniaan Terdahulu :