· Nama :

Yang Amat Berhormat Datuk Hussein Onn
D.K.II (Selangor), D.K. (Johor)

· Jawatan :

· No Kod :

- D.K.II

· Warta :

Jilid 30 No. 228 23hb Jun 1977

· Pengurniaan Terdahulu :