· Nama :

Yang Arif Dato' Collin Lawrence Sequerah
D.P.M.S., D.S.P.N.

· Jawatan :

- Hakim, Mahkamah Rayuan Mahkamah Rayuan Malaysia
- Hakim, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur
- Hakim, Mahkamah Tinggi Johor Bahru
- Hakim, Mahkamah Tinggi Pulau Pinang
- Hakim, Mahkamah Tinggi Shah Alam

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 77 No. 261 25 Januari 2024

· Pengurniaan Terdahulu :