· Nama :

Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fadzli bin Ahmad Tajuddin, DBA
D.P.M.S., P.C.M., A.M.P.

· Jawatan :

- Pegawai Kewangan Negeri Selangor

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 77 No. 261 25 Januari 2024

· Pengurniaan Terdahulu :

2021 Selangor SMS