· Nama :

Yang Berhormat Dato' Setia Haji Haris bin Kasim
S.S.I.S., D.P.M.S., A.S.A., P.P.T.

· Jawatan :

- Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor (2021-kini)

· No Kod :

- S.S.I.S.

· Warta :

Jilid 77 No. 261 25 Januari 2024

· Pengurniaan Terdahulu :

2013 Selangor DPMS
2008 Selangor SIS
2004 Selangor ASA
2001 Selangor PPT