· Nama :

Yang Amat Dihormati Tengku Indera Pahlawan Diraja Tengku Dato' Setia Putra Alhaj bin Tengku Azman Shah Alhaj
D.K. II, S.S.I.S., D.S.S.A., S.M.S.

· Jawatan :

- Ahli Dewan di-Raja Selangor
- Orang Besar Istana
- Ahli Jawatankuasa Salah Laku Pembesar Istana, Penerima Darjah Dan Bintang Kebesaran Serta Jaksa Pendamai Bagi Negeri Selangor Darul Ehsan
- Pengerusi, Masjid Istana Diraja
- Ahli Lembaga Pengarah, Yayasan Sultan Abdul Aziz Shah
- Pengerusi, Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz
- Pengerusi Bersama, Syarikat Power Root Berhad

· No Kod :

- D.K. II

· Warta :

Jilid 77 No. 261 25 Januari 2024

· Pengurniaan Terdahulu :

2015 Selangor SSIS
1993 Selangor DSSA
2009 Kelantan DJMK