· Nama :

Yang Berbahagia Dato' Azmir Merican bin Azmi Merican
D.S.I.S., D.S.P.N., P.K.T.

· Jawatan :

- Pengarah Urusan Kumpulan, Sime Darby Property Berhad

· No Kod :

- D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 76 No. 3 5hb Jan 2023

· Pengurniaan Terdahulu :