· Nama :

Yang Berbahagia Datin Paduka Sri Thamayanti Devi a/p Ampikaipakan
D.S.I.S., J.P.

· Jawatan :

- Ahli Lembaga Pengarah, Yayasan Raja Muda
(2003 Sehingga Sekarang)

· No Kod :

- D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 76 No. 3 5hb Jan 2023

· Pengurniaan Terdahulu :