· Nama :

Yang Berbahagia Dato' Munasor bin Aliyasak
D.S.I.S., S.I.S., A.M.S., P.P.T.

· Jawatan :

- Pengurus Besar, Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz
(1998 Sehingga Sekarang)

· No Kod :

- D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 76 No. 3 5hb Jan 2023

· Pengurniaan Terdahulu :