· Nama :

Yang Berbahagia Prof. Dato' Dr. Abdul Mua'ti @ Zamri bin Ahmad
D.S.I.S., D.S.D.K., S.I.S.

· Jawatan :

- Profesor, Jabatan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia

· No Kod :

- D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 76 No. 3 5hb Jan 2023

· Pengurniaan Terdahulu :