· Nama :

Yang Berbahagia Dato' Haji Ahmad Fadzil bin Abdul Majid
D.S.I.S., D.I.M.P., A.M.P., P.P.T.

· Jawatan :

- Pengarah, Jabatan Perhutanan Negeri Selangor (2021 Sehingga Sekarang)

- Ahli Lembaga Pengarah, Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (2021 Sehingga Sekarang)

· No Kod :

- D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 76 No. 3 5hb Jan 2023

· Pengurniaan Terdahulu :