· Nama :

Yang Berbahagia Dato' Jusni bin Hashim
D.S.I.S., S.I.S.

· Jawatan :

- Pegawai Daerah Petaling (Februari 2022 Sehingga Sekarang)

· No Kod :

- D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :