· Nama :

Yang Berbahagia Dato' Mohd Yazid bin Sairi
D.S.I.S., S.I.S.

· Jawatan :

- Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Selayang
(2022 Sehingga Sekarang)

· No Kod :

- D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :