· Nama :

Yang Berbahagia Dato' Norazam bin Khamis
D.S.I.S., S.M.S., A.N.S.

· Jawatan :

- Pengarah, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor (2019 Sehingga Sekarang)

· No Kod :

- D.S.I.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :