· Nama :

Yang Berbahagia Dato' Lee Lung Nien
D.P.M.S.

· Jawatan :

- Vice President, Federation Internationale de l'Automobile (FIA) (2021 Sehingga Sekarang)

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 76 No. 3 5hb Jan 2023

· Pengurniaan Terdahulu :