· Nama :

Yang Arif Dato' Azizul Azmi bin Adnan
D.P.M.S.

· Jawatan :

- Hakim, Mahkamah Tinggi Seremban
(2019 Sehingga Sekarang)

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 76 No. 3 5hb Jan 2023

· Pengurniaan Terdahulu :