· Nama :

Yang Berhormat Dato' Salim bin Soib @ Hamid
D.P.M.S., D.S.D.K., P.K.T.

· Jawatan :

- Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor (2020 Sehingga Sekarang)

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 76 No. 3 5hb Jan 2023

· Pengurniaan Terdahulu :