· Nama :

Yang Berbahagia Dato' Roslan bin Tan Sri Abdul Rahman
D.P.M.S., D.P.M.P., S.M.J., A.M.K.

· Jawatan :

- Timbalan Ketua Setiausaha, Khidmat Pengurusan, Kementerian Luar Negeri

- Pesuruhjaya Malaysia di Canberra Australia (2021-2022)

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :