· Nama :

Tuan Yang Terutama Dato' Zakri bin Jaafar
D.P.M.S., D.S.A.P., D.P.M.P., D.S.P.N.

· Jawatan :

- Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom of Great Britain dan Ireland Utara

· No Kod :

- D.P.M.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :