· Nama :

Yang Amat Dihormati Dato' Setia Dr. Haji Anhar bin Haji Opir
S.S.I.S., D.P.M.S.

· Jawatan :

- Dato' Seri Utama Diraja Mufti Selangor (2021 Sehingga Sekarang)

· No Kod :

- S.S.I.S.

· Warta :

Jilid 0 No. 0

· Pengurniaan Terdahulu :