Warta > Tahun > 2002
Jil. 56
10hb April 2003
TAMBAHAN
Bil. 498.
No. 8
No. 498.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-57
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2002

Nama : Md. Kamal bin Ismaun,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama : Ong Beng Seng,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Prof. Dr. Haji Ishak bin Abdul Razak,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y. Bhg. Datuk Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama : Sankaran a/l Gopalan,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2 3 4 5