Warta > Tahun > 2002
Jil. 56
10hb April 2003
TAMBAHAN
Bil. 498.
No. 8
No. 498.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-57
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2002

Nama : Ahmad Fuad bin Ismail,
Jawatan :Yang Dipertua
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Dr. Abdul Munit bin Kasmin,
Jawatan :Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan)
No Kod : - D.S.I.S.
Nama : Che Mohamad bin Che Jusoh,
Jawatan :
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Haji Ishak bin Ahmad,
Jawatan :Pegawai Daerah Gombak
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Y. Bhg. Dato' Ibrahim bin Hussein,
Jawatan :
No Kod : - D.S.I.S.
Nama : Ikhwan Salim bin Sujak,
Jawatan :
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Ir. Abd. Rahim bin Kapawari,
Jawatan :
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Y. B. Mat Yasir bin Haji Ikhsan,
Jawatan :
No Kod : - D.S.I.S.
Nama : Mohd. Yusof bin Haji Zainal Abiden,
Jawatan :
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Prof. Madya Mohd. Sharif bin Mustapha,
Jawatan :
No Kod : - D.S.I.S.
Muka 1 2 3 4 5