Warta > Tahun > 2002
Jil. 56
10hb April 2003
TAMBAHAN
Bil. 498.
No. 8
No. 498.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-57
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2002

Nama :Y. Bhg. Dato' Mohd. Fauzi bin Saari,
Jawatan :Timbalan Ketua Polis Selangor
No Kod : - D.S.I.S.
Nama : Doriasamy a/l Subbarayan,
Jawatan :
No Kod : - D.S.I.S.
Nama : Dahri @ Abdul Latif bin Ibrahim,
Jawatan :
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Y. Bhg. Dato' Ramli bin Ismail,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama : Azmi bin Mat Nor,
Jawatan :
No Kod : - D.S.I.S.
Nama : Choong Tow Chong,
Jawatan :
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Y.A. Dato' Zaleha binti Zahari,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :T.Y.T. Dato' Mohammad Kamal bin Yan Yahaya,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Donald Lim Siang Chai,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.Bhg. Laksamana Datuk Mohd. Ramly bin Abu Bakar,
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2 3 4 5