Warta > Tahun > 2001
Jil. 60
22 November 2007
TAMBAHAN
Bil. 3178.
No. 0
No. 3178.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-75
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2001

Nama :Y.A.B Dato' Dr. Mohamad Khir bin Toyo,
Jawatan :Menteri Besar Selangor
No Kod : - S.P.M.S.
Status : Warta Menarik Balik Gelaran Pada 19 November 2015 No.24 Jilid 68
Nama :Y.B Datin Paduka Zaleha binti Ismail,
Jawatan :Ahli Parlimen (Kawasan Gombak)
No Kod : - S.S.S.A.
Nama :Y.Bhg. Dato' Lim Bock Seng,
Jawatan :Ahli Perniagaan
No Kod : - S.S.S.A.
Nama :Y.D.M. Raja Haji Abdul Hamid bin Raja Haji Nong,
Jawatan :Engku Maha Kurnia Bijaya Seri Amar Diraja Selangor
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Hajjah Norkhaila binti Jamaluddin,
Jawatan :Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Ir Lum Weng Keong,
Jawatan :Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Ismail bin Kijo,
Jawatan :Ahli Dewan Undangan Kawasan Lembah Jaya
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Haji Mohd. Khailani bin Mangon,
Jawatan :Ahli Dewan Undangan Kawasan Batu Laut
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Dato' Mohd. Zin bin Mohamed,
Jawatan :Ahli Parlimen Shah Alam
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Y.B. Badrul Hisham bin Abdul Aziz,
Jawatan :Ahli Parlimen Hulu Langat
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2 3 4 5 6 7 8 9