Warta > Tahun > 2020
Jil. 74
7hb Januari 2021
TAMBAHAN
Bil. 1.
No. 1
No. 1.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-75
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2020

Nama :Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah,
D.K.P., D.K.M., D.K., D.M.N., S.S.A.P., S.I.M.P., D.K. (Terengganu), D.K. (Johor), S.P.M.J., D.K.M.B. (Brunei), D.K. (Kedah), D.K. (Perlis), D.K. (Perak)
Jawatan :
No Kod : - D.K.
Nama :Yang Amat Dihormati Raja Tan Sri Dato' Seri Arshad Alhaj bin Raja Tun Uda Alhaj,
P.S.M, S.P.M.S, S.S.T.M., D.S.S.A., P.J.N.
Jawatan :- Engku Setia Lela Bestari
- Ahli Dewan di-Raja Selangor
- Canselor, Universiti Selangor (UNISEL)
- Pengerusi, Maxis Berhad
- Pengerusi, Ekuiti Nasional Berhad
- Pengerusi, Icon Offshore Berhad
- Pengerusi, Yayasan Raja Muda Selangor
- Pengerusi, Yayasan Amir
- Pengerusi, Yayasan Perpustakaan Raja Tun Uda
- Ahli Lembaga Pemegang Amanah, Lembaga Zakat Selangor
- Ahli Lembaga Pemegang Amanah, Yayasan DayaDiri
- Pengerusi Eksekutif, PricewaterhouseCoopers (PwC) Malaysia (1986-2004)
No Kod : - D.K. II
Nama :Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Zamrose bin Mohd Zain,
P.S.M., P.S.D., P.S.A.T., D.I.M.P., D.P.N.S., P.A.T., J.M.N., J.S.M., K.A.T., K.M.N., K.S.D., A.M.S., B.C.K., P.J.M
Jawatan :- Panglima Tentera Darat
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Dr. Noor Hisham bin Abdullah,
P.S.M., S.S.A.P., S.P.M.P., D.M.P.N., D.P.M.P., P.J.N., K.M.N.
Jawatan :- Ketua Pengarah Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Yang Amat Dihormati Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar, PhD.,
D.P.M.S., B.S.K., A.M.N.
Jawatan :- Ahli Dewan di-Raja Selangor
- Ketua Pengarah/ Ketua Hakim Syarie, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (2019 - kini)
- Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Malaysia (Julai 2017 - Mac 2019)
- Ketua Hakim Syarie Selangor (November 2014 - Julai 2017
No Kod : - S.S.I.S.
Nama :Yang Berbahagia Datuk Dr. Habibah binti Abdul Rahim, PhD.,
P.J.N., A.M.N.
Jawatan :- Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia
No Kod : - S.S.I.S.
Nama :Yang Mulia Tunku Dato' Dr. Muzafar Shah bin Tunku Jaafar,
D.S.D.K.
Jawatan :- Ketua Perkhidmatan Geriatrik Negeri Selangor
- Timbalan Ketua Perkhidmatan Geriatrik Kebangsaan
- Pegawai Perubatan (Geriatric Consultant),
Hospital Selayang (2011 - kini)
- Pengerusi, Jawatankuasa Penasihat Bantuan Perubatan, Lembaga Zakat Selangor (2018 kini)
- Ahli, Jawatankuasa Penasihat, Pusat Dialisis Majlis Agama Islam Selangor (2017 kini)
- Pegawai Perubatan Diraja Kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Yang Ke-14
(Disember 2011 2016)
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Arif Tuan Gunalan a/l Muniandy,
K.M.N., S.M.S., B.C.M.
Jawatan :- Hakim, Mahkamah Rayuan Putrajaya (2020 - kini)
- Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam (2015 - 2020)
- Hakim Mahkamah Tinggi Johor Bahru (2010 - 2014)
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Arif Dr. Choo Kah Sing, PhD.,
Jawatan :- Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Mejar Jeneral Hashim bin Aman Shah,
P.A.T., S.M.P., K.A.T., K.M.N.
Jawatan :- Asisten Ketua Staf, Markas Angkatan Tentera Malaysia
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2 3 4