Warta > Tahun > 2019
Jil. 0
TAMBAHAN
Bil. 0.
No. 0
No. 0.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-74
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2019

Nama :Yang Amat Berhormat Tuan Amirudin Bin Shari,
Jawatan :- Pembantu Exco Belia dan Sukan Negeri Selangor
(2008 2014)
- Pengurus Pasukan Bolasepak Selangor
(2015 2016)
- Timbalan Pengerusi Majlis Sukan Negeri Selangor
(2008 2010)
- Setiausaha Majlis Pimpinan Negeri KEADILAN Selangor (2008 2010, 2011 - 2014)
- Naib Ketua Angkatan Muda KEADILAN Malaysia
(2007 2010)
No Kod : - S.P.M.S.
Nama :Yang Berbahagia Prof. Datin Paduka Dato' Dr. Aini Ideris,
D.S.I.S., D.P.M.K., P.S.K., K.M.N.
Jawatan :- Pengarah, Pejabat Komunikasi dan Strategi Korporat UPM (2014 - 2015)
- Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa), UPM (2008 - 2013)
- Dekan, Sekolah Pengajian Siswazah, UPM (2001- 2008)
- Pemenang Anugerah Akademik Negara (AAN) 2010 (Kategori Anugerah Inovasi dan Pengkomersilan Produk)
- Top Research Scientists (TRSM) pada 2013
- Lifetime Achievement Award- Academic & Veterinarian di Livestock Asia 2018
- Matsuda Award 2018 oleh ISSAAS
No Kod : - S.S.I.S.
Nama :Yang Amat Arif Tuan Haji Mohammad Adib Bin Husain,
A.M.N., S.M.S.
Jawatan :- Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor
(2016 - 2017)
- Ketua Pendakwa Syarie Wilayah-wilayah Persekutuan (2014 - 2016)
- Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan
- Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor (2009-2014)
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Tuan Yang Terutama Puan Nur Ashikin Binti Mohd Taib,
Jawatan :- Pesuruhjaya Tinggi Malaysia Dhaka, Bangladesh (2016 -2019)
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Berbahagia Laksamana Madya Datuk Abdul Rahman Bin Ayob,
P.S.A.T., P.G.D.K., D.P.S.M., P.A.T., J.S.M., K.A.T., K.M.N., P.J.M., P.P.S., P.P.A.
Jawatan :- Timbalan Pamglima Tentera Laut, Markas Tentera Laut Diraja Malaysia
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Berbahagia Mejar Jen. Dato' Badrul Hisham Bin Muhammad,
P.S.A.T., D.I.M.P., P.A.T., J.M.N., J.S.M., B.C.N., S.D.K., K.A.T., K.M.N., P.J.M., P.N.B.B.
Jawatan :- Asisten Ketua Staf, Markas Tentera Darat
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Berbahagia Dato' Ir. Hashim Bin Osman,
D.I.M.P, S.M.S., D.N.S., P.J.K.
Jawatan :- Pengarah, Lembaga Urus Air Selangor (LUAS)
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Berbahagia Datuk Yeoh Seok Hong,
D.S.P.N.
Jawatan :- Managing Director, YTL Power International Berhad
- Pengarah Eksekutif, YTL Construction
- Pengarah Eksekutif, YTL Land and Development Berhad
- Ahli Lembaga Pemegang Amanah,
YTL Foundation
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Tuan Haji Zamani Ahmad Bin Mansor,
A.M.S
Jawatan :- Gold Award Internationally Quality & Productivity Convention (IQPC) Indonesia 2017
- Gold Award International Convention On Quality Control Circle (ICQCC) Korea 2015
- Gold Award 25th International Invention, Innovations & Technology Exhibition (ITEX), Malaysia 2014
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Berbahagia Prof. Dr. Zulkifli Bin Idrus,
S.M.S.
Jawatan :- Anugerah Top Research Scientist Malaysia 2012, 2018 - 2022, Akademi Sains Malaysia
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2