Warta > Tahun > 2017
Jil. 0
TAMBAHAN
Bil. 0.
No. 0
No. 0.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-72
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2017

Nama :Encik Gerald Rakish Kumar A/L Lewis Kanniah,
AMS.
Jawatan :-Peguambela & Peguamcara
-Rakan Kongsi Pengurusan, Tetuan Syed Alwi , Ng & Co
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Encik Lee Kim Meow,
Jawatan :- Pengarah Urusan, Top Glove Corporation Berhad
Pengerusi,
- Asean Rubber Glove Manufacturers Association
No Kod : - D.S.I.S.
Muka 1 2 3