Warta > Tahun > 2017
Jil. 0
TAMBAHAN
Bil. 0.
No. 0
No. 0.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-72
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2017

Nama :Tuan Haji Rosli Bin Othman,
Jawatan :Pegawai Daerah Kuala Langat
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Berbahagia Prof. Emeritus Dato' Dr. Hassan Bin Said, PhD.,
DPMP., DPMK., DSPN., DMSM., PGBK., PJN., JMN.
Jawatan :
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Puan Hajah Noraida Binti Haji Mohd Yusof,
AMS., PPT.
Jawatan :Ketua Pegawai Eksekutif, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS)
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Laksamana Muda Ganesh a/l Navaratnam,
PSAT, PAT, SMS, KAT, KMN, PJM, PPS, PPA.
Jawatan :Inspektor Jeneral Tentera Laut Diraja Malaysia
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Prof. Dr. -Ing. Ir. Renuganth Varatharajoo, PhD.,
Jawatan :Timbalan Naib Canselor, (Jaringan Industri Dan Masyarakat), Universiti Putra Malaysia (UPM)
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Prof. Dr. Samsinar Binti Md Sidin, PhD.,
Jawatan :Timbalan Naib Canselor, (Akademik dan Hal Ehwal Pelajar), Universiti Tun Abdul Razak
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Yang Berbahagia Dato' Mohammad Azlan Bin Abdullah,
DIMP. JMN
Jawatan :-Group CEO PROLINTAS
-Ketua Pegawai Eksekutif / Ahli Lembaga Pengarah The New Straits Times Press (M) Berhad. (Tahun 2011-Mac 2017)
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Yang Berbahagia Datuk Abdul Jalil Bin Abdul Hamid,
DPMP., JMW., PGDK.
Jawatan :Ketua Pegawai Eksekutif / Ahli Lembaga Pengarah
The New Straits Times Press (M) Berhad.
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Encik Mohamed Ross Bin Mohd Din,
Jawatan :-Ahli Lembaga Pemegang Amanah, Lembaga Zakat Selangor
-Independent Member, Menteri Besar Selangor (PEMERBADANAN) (MBI. INC.)
-Independent Non-Executive Director, CIMB Group Holdings Berhad
-Independent Non- Executive Director,Kumpulan Perangsang Selangor Berhad
-Chairman CIMB Islamic Berhad
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Encik Mahmud Bin Abbas,
Jawatan :Ketua Pegawai Eksekutif, Central Spectrum Sdn.Bhd.
No Kod : - D.S.I.S.
Muka 1 2 3