Warta > Tahun > 2015
Jil. 0
TAMBAHAN
Bil. 0.
No. 0
No. 0.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-70
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2015

Nama :Yang Berbahagia Dato' Azmi bin Abdul Aziz,
D.S.A.P.
Jawatan :- Pengarah Urusan Kumpulan Prasarana Malaysia Berhad
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Encik Cheah See Yeong,
Jawatan :- Pengarah MCT Konsortium Berhad
- Presiden Golden Scoop Sdn. Bhd.
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Puan Tan Siok Choo,
Jawatan :- Penerima Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan Perladangan, Universiti Putra Malaysia
- Pengerusi United Malacca Berhad
- Trustee, Tun Tan Cheng Lock Foundation
- Penulis Buku ‘Ancestral Home of Tun Tan Siew Sin’
- Anak kepada mendiang Tun Tan Siew Sin
No Kod : - D.S.I.S.
Muka 1 2 3