Warta > Tahun > 2015
Jil. 0
TAMBAHAN
Bil. 0.
No. 0
No. 0.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-70
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2015

Nama :Encik Puasa bin Md Taib,
S.I.S., K.M.N., A.M.S., P.P.T.
Jawatan :- Yang DiPertua Majlis Perbandaran Sepang
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Mohd Zaki bin Ibrahim,
D.S.M., B.C.N., P.J.K.
Jawatan :- Pengarah Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Selangor
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Berbahagia Dato' Sri Mohamed Nazir bin Tun Abdul Razak,
S.S.A.P., S.I.M.P., D.S.A.P.
Jawatan :- Pengerusi CIMB Group Holdings Berhad
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Yang Mulia Raja Reza bin Raja Dato’ Zaib Shah Alhaj,
S.M.S.
Jawatan :- Timbalan Wakil Tetap Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu di New York
- Setiausaha Bahagian, Bahagian Keselamatan Pelbagai Hala, Kementerian Luar Negeri (2011)
- Penasihat Kedutaan, Kedutaan Besar Malaysia, Indonesia (2007)
- Kerabat Diraja Selangor
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Laksamana Pertama Ong Thiam Hock TLDM,
P.A.T., S.M.S., K.A.T., K.M.N., P.J.M., P.P.S., P.P.A.
Jawatan :- Timbalan Panglima Armada TLDM
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Prof. Dr. Norsaadah binti Ismail, PhD.,
Jawatan :- Timbalan Naib Canselor, Jjaringan Industri, Masyarakat & Alumni (UiTM)
- Ahli Jawatankuasa Induk, Autonomi Universiti
- Ahli Jawatankuasa Tabung Pendidikan Satu Billion (2014 Sehingga Sekarang)
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Yang Berbahagia Dato' Dr. Nooral Zeila binti Junid,
D.P.M.P., S.M.S., P.C.M., A.M.N.
Jawatan :- Pakar Pergigian Kesihatan Awam, Bahagian Perancangan, Kementerian Kesihatan Malaysia
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Puan Ang Nai Har,
K.M.N.
Jawatan :- Pengarah Jabatan Audit Negara, Negeri Selangor
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Prof. Dr. Abdul Jalil bin Nordin,
Jawatan :- Dekan Fakulti Perubatan Sains Kesihatan
Universiti Putra Malaysia
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Encik Mohamad Nasir bin Ab Latif,
Jawatan :- Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pelaburan), Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
No Kod : - D.S.I.S.
Muka 1 2 3