Warta > Tahun > 2013
Jil. 0
TAMBAHAN
Bil. 0.
No. 0
No. 0.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-68
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2013

Nama :Yang Berbahagia Prof. Dr. Jawiah Binti Dakir, PhD.,
Jawatan :Penerima Anugerah Khas Saidatina Khadijah Sempena MaulidurRasul Peringkat Negeri Selangor Tahun 1431H/2010M
No Kod : - D.S.I.S
Nama :Yang Berbahagia Prof. Dr. Cheah Jin Seng,
Jawatan :Penulis buku,

Selangor 300 Early Postcards (2011)

Perak Early Postcards (2010)

Malaya 500 Early Postcards (2008)
No Kod : - D.S.I.S
Nama :Yang Berusaha Encik Mohd Naim Bin Daruwish,
Jawatan :Ketua Pegawai Eksekutif, Suruhanjaya Syarikat Malaysia
No Kod : - D.S.I.S
Nama :Yang Berusaha Tuan Haji Mahmud Bin Karim,
Jawatan :Pengarah, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor
No Kod : - D.S.I.S
Nama :Yang Berusaha Tuan Haji Ali bin Haji Ahmad,
Jawatan :Pengurus Besar Kumpulan, Perbadanan Kemajuan Pertanian, Negeri Selangor (PKPS)
No Kod : - D.S.I.S
Nama :Yang Berusaha Encik Anthonysamy a/l Savarimuthu,
Jawatan :Setiausaha Kehormat, Persatuan Bola Sepak Negeri Selangor (1976-1993)
No Kod : - D.S.I.S
Nama :Yang Berusaha Encik Mazlan bin Datuk Seri Harun,
A.M.S.
Jawatan :- Timbalan Presiden Bola Sepak Selangor (1981-1983)

- Pengurus Pasukan Piala Malaysia Selangor (1981-1990)

- Pemain Bola Sepak Negeri Selangor (1972-1976)
No Kod : - D.S.I.S
Nama :Yang Berusaha Encik Norazharuddin bin Abu Talib,
Jawatan :Ahli Lembaga Pemegang Amanah, Lembaga Zakat Selangor
No Kod : - D.S.I.S
Nama :Yang Berusaha Dr. Geoffrey S.A. Chung,
Jawatan :
No Kod : - D.S.I.S
Nama :Yang Berusaha Encik Mohammad Faiz bin Mohammad Azmi,
Jawatan :Pengerusi Eksekutif, PricewaterhouseCoopers Malaysia
No Kod : - D.S.I.S
Muka 1 2 3