Warta > Tahun > 2013
Jil. 0
TAMBAHAN
Bil. 0.
No. 0
No. 0.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-68
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2013

Nama :Yang Berbahagia Datin Ir. Dr. Siti Hamisah binti Tapsir, PhD.,
J.S.M.
Jawatan :Timbalan Ketua Pengarah (IPTA), Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia
No Kod : - D.P.M.S
Nama :Yang Berusaha Dr. Soh Chee Seng, PhD.,
Jawatan :Ketua Penolong Pengarah, Malaysian Development Institute (MDI) (2008)
No Kod : - D.P.M.S
Nama :Yang Berusaha Tuan Haris Bin Kasim,
S.I.S., A.S.A., P.P.T.
Jawatan :- Pegawai Daerah Hulu Langat (2011-2012)

- Yang Dipertua, Majlis Daerah Kuala Selangor (2005-2011)
No Kod : - D.P.M.S
Nama :Yang Berbahagia Dato' Dr. Hussamuddin bin Haji Yaacub, PhD.,
D.I.M.P.
Jawatan :Anugerah Pengiktirafan SME - CEO OF THE YEAR 2012
No Kod : - D.P.M.S
Nama :Yang Berbahagia Datuk Abdul Aziz bin Ishak,
D.P.M.P.,D.I.M.P.,P.M.W., S.S.A.
Jawatan :Ketua Pengarang Kumpulan, Utusan Melayu (Malaysia) Berhad
No Kod : - D.P.M.S
Nama :Yang Berbahagia Tan Sri Bashir Ahmad bin Abdul Majid,
P.S.M., S.P.M.P., D.S.P.N., J.S.M.
Jawatan :Pengarah Urusan, Malaysia Airports Holdings Berhad
No Kod : - D.P.M.S
Nama :Yang Berbahagia Dato' Abd. Wahab bin Maskan,
D.P.T.J.
Jawatan :Pengarah Urusan, Sime Darby Property Bhd.
No Kod : - D.P.M.S
Nama :Yang Berusaha Brigedier Jeneral Abdul Khalid bin Hamzah,
S.M.S.,K.M.N.,P.A.T.
Jawatan :Asisten Ketua Staf Logistik, Markas Tentera Darat
No Kod : - D.S.I.S
Nama :Yang Berusaha Laksamana Pertama Sabri bin Zali,
P.A.T., S.M.S., K.M.N., K.A.T., P.J.M., P.P.S., P.P.A.
Jawatan :Asisten Ketua Staf Sumber Manusia, Tentera Laut Diraja Malaysia
No Kod : - D.S.I.S
Nama :Yang Berbahagia Prof. Dr. Mohd Yazid bin Abd Manap, PhD.,
Jawatan :Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan, Universiti Putra Malaysia (UPM)
No Kod : - D.S.I.S
Muka 1 2 3