Warta > Tahun > 2010
Jil. 64
13 Januari 2011
TAMBAHAN
Bil. 138.
No. 1
No. 138.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-65
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2010

Nama :Yang Berusaha Encik Wan Shaharuddin Bin Wan Mahmood,
Jawatan :Executive Vice President Sapura Secured Technologies Sdn. Bhd.
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Yang Berusaha Encik Zulkifli bin Sharif,
Jawatan :Pegawai Eksekutif NGV Tech Sdn. Bhd.
No Kod : - D.S.I.S.
Status : Warta Menarik Balik Gelaran dan Penggunaan Darjah Kebesaran pada 6 Mei 2019 No. 13 Jilid 72
Nama :Yang Berusaha Encik Eu Hong Chew,
Jawatan :Ketua Pegawai Eksekutif I-Berhad
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Yang Berusaha Encik Teow Leong Seng,
Jawatan :Timbalan Presiden Eksekutif & Chief Financial Officer SP Setia Berhad Group.
No Kod : - D.S.I.S.
Muka 1 2 3 4