Warta > Tahun > 2010
Jil. 64
13 Januari 2011
TAMBAHAN
Bil. 138.
No. 1
No. 138.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-65
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2010

Nama :Yang Berbahagia Prof. Datuk Dr. Hajah Ramlah Binti Adam,
D.M.S.M., D.S.M.
Jawatan :Dekan, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, UiTM
Pengurus Besar Muzium Melaka 2005-2006
CEO Institute Pendidikan Antarabangsa DMDI Melaka-2006
Rektor Kolej Yayasan Melaka 2006-2009
Ahli Majlis Panel Penasihat Jabatan Perpaduan Negara Malaysia dari tahun 2000 hingga 2009
Ahli Majlis Persatuan Sejarah Malaysia
Ahli Majlis Akademi Aswara Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia dari tahun 2002-2004
Penulis Jemputan Projek Tokoh Yayasan Warisan Johor
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Yang Berbahagia Dato' Chandran A/L Muthuveeran,
D.I.M.P., A.M.N., P.J.K.
Jawatan :Ketua Pasukan Malaysia, Perlawanan Bola Sepak di German pada sukan Olimpik 1972,
Ketua Pasukan Malaysia, Perlawanan Bola Sepak di Tehran pada Asian Games tahun 1974
Mewakili Pasukan Bola Sepak Malaysia di sukan SEA pada tahun 1966
Ketua "Malaysian Senior National Team" Merdeka Tournament
Ketua Pasukan Negeri Selangor dari tahun 1962 hingga 1976 (14 Tahun)
Pemain Persatuan India Selangor dari 1961 hingga 1967
Bekas Pemain Piala Malaysia dan Jurulatih Pasukan Semi-Pro
Bekas Jurulatih Negara tahun 1980,1982,1987,1988
Pemain Piala Malaysia
Pencapaian - telah memenangi 9 trophi
Negeri Selangor Telah memenangi semua Permainan Bola Sepak mulai dari tahun 1961 hingga 1973
Jurulatih Piala Malaysia pada tahun 1975, 1976, 1978, 1979, 1981, 1984, dan 1986
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Yang Berusaha Encik Azizan Bin Mohamad Sidin,
S.M.S., A.M.N.
Jawatan :Ketua Pengarah Perbadanan Harta Intelek Malaysia
Telah berkhidmat di Unit Perancangan Negeri Selangor (UPEN) (Julai 2000-Oktober 2005)
Bekas Yang DiPertua Majlis Perbandaran Sepang (November 2005-Jun 2010)
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Yang Berusaha Tuan Bakhtiar Bin Hussin,
S.M.S
Jawatan :Pegawai Daerah Klang
Ketua Penolong Setiausaha (Dewan/MMKN) Pejabat Dewan Undangan Negeri Selangor (tahun 2001-2006)
Penolong Setiausaha (Kewangan) Bahagian Pentadbiran dan Kewangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor pada tahun 2000
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Yang Berusaha Prof. Dr. Yaakob Bin Che Man,
A.S.M.
Jawatan :Pengarah Institut Penyelidikan Produk Halal, Universiti Putra Malaysia (UPM)
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Yang Berusaha Encik Misri Bin Barham,
J.S.M., D.M.N., A.S.D.K.
Jawatan :Pengarah, Pasukan Pertubuhan Khas Persekutuan Majlis (Sabah/Labuan) Keselamatan Negara
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Yang Berusaha Prof. Dr. Mohd. Zambri Bin Zainuddin,
Jawatan :Pensyarah, Jabatan Fizik, Universiti Malaya (UM)
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Yang Berusaha Prof. Madya Dr. Ab. Halim Bin Tamuri,
Jawatan :Pensyarah Kanan, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia
Ahli Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Yang Berusaha Encik Wan Azman Bin Wan Omar,
S.I.S., K.M.N., P.S.K.
Jawatan :Pendaftar, Universiti Putra Malaysia (UPM)
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Yang Berusaha Puan Norazlina Binti Zakaria,
A.I.S.
Jawatan :Ketua Pegawai Eksekutif Worldwide Holdings Berhad.
No Kod : - D.S.I.S.
Muka 1 2 3 4