Warta > Tahun > 2009
Jil. 63
21 Januari 2010
TAMBAHAN
Bil. 77.
No. 2
No. 77.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-64
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2009

Nama :Tuan Haji Ar. Hajeedar Bin Haji Abdul Majid,
AMN
Jawatan :Hajeedar And Associates Sdn.
Adjunct Professor School of Architecture, Universiti Putra Malaysia
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Encik Anthony Reynolds Peter,
AMN, PJK
Jawatan :President, Brinsford Alumni Association Of Malaysia.
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Puan Jamiah Binti Abdul Hamid,
JSM
Jawatan :Naib Presiden Eksekutif 1, Permodalan Nasional Berhad.
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Puan Khatijah Binti Sulaiman @ Sulieman,
Jawatan :Naib Presiden Majlis Kebajikan Masyarakat Kebangsaan Malaysia.
Presiden Rumah Amal Cheshire Selangor.
Naib Yang Dipertua Majlis Kebajikan Masyarakat Selangor
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Encik Yeo Kim Thong,
PPN, PJK
Jawatan :Pemerintah Negeri St-John Ambulans Malaysia, Selangor.
No Kod : - D.S.I.S.
Nama :Encik Iszhar Bin Ibrahim,
Jawatan :Pengarah Urusan,
Kembang Serantau Sdn.Bhd. (Kumpulan Zikay).
No Kod : - D.S.I.S.
Muka 1 2 3 4