Warta > Tahun > 2009
Jil. 63
21 Januari 2010
TAMBAHAN
Bil. 77.
No. 2
No. 77.
SENARAI NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SEMPENA ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN YANG KE-64
DULI YANG MAHA MULIA SULTAN SELANGOR TAHUN 2009

Nama :Puan Nurmala Binti Abd.Rahim,
AMN, JSM.
Jawatan :Timbalan Ketua Setiausaha I, Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Profesor Dr. Abu Bakar Bin Salleh,
Jawatan :Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan Dan Inovasi), Universiti Putra Malaysia
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Prof. (E) Dr. Abdul Latip Bin Ibrahim,
Jawatan :Profesor Kanan, Pengarah Pusat Bio -IT Selangor, Universiti Industri Selangor (UNISEL).
Penerima Anugerah National Science Award- tokoh saintis Negara
Penerima Anugerah Peringkat Antarabangsa Svon Bruholt - National Science Foundation, Sweeden.
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Tuan Mazalan Bin Md Noor,
SMS, AIS, KSD.
Jawatan :Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Shah Alam
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Tuan Mohd Jaafar Bin Mohd Atan,
AMN, BKT, PSK, PPT, PJK
Jawatan :Pengarah, Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Negeri Selangor
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Abdul Rahman Bin Ahmad,
Jawatan :Ketua Pegawai Eksekutif,
Ekuiti Nasional Berhad (EKUINAS).
Group Managing Director / Chief Executive Officer, Media Prima Bhd. (2003-Aug 2009)
Chief Executive Officer, Malaysia Resources Corporation bhd.(2001-2003)
Executive Director, Sistem Televisyen Malaysia Bhd.(2001-2003)
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Encik Mohamed Ishak Bin Abdul Hamid,
Jawatan :Executive Vice President, Sime Darby Berhad
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Tuan Haji Ramly Bin Mokni,
Jawatan :Pengarah Urusan,
Ramly Food Processing Sdn. Bhd.
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Dr. Zainudin Bin Md Zin,
Jawatan :Pakar Perunding Perubatan, (Perubatan Umum Dan Pernafasan), Damansara Specialist Hospital.
Pengasas Yayasan Paru-paru Malaysia.
No Kod : - D.P.M.S.
Nama :Dr. Sundraledchimy Maheswaran,
Jawatan :Consultant Obstetrician and Gynaecologist, Pantai Hospital Kuala Lumpur.
No Kod : - D.P.M.S.
Muka 1 2 3 4